Linksappsclose
Update : Tổng hợp Audio Truyện đêm khuya tại đây !!!
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Thực ra, con người luôn ngược đời, người yêu bạn chiều chuộng bạn thì bạn không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với bạn thì bạn lại theo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân bạn.