Linksappsclose
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Không có sách nào.

Không có sách nào.