Linksappsclose
Update : Tổng hợp Audio Truyện đêm khuya tại đây !!!
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời anh ta.

Tất Cả Sách