Linksappsclose
Update : Tổng hợp Audio Truyện đêm khuya tại đây !!!
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần.