Linksappsclose
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.

Không có sách nào.

Không có sách nào.