Linksappsclose
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn.

Không có sách nào.

Không có sách nào.