Linksappsclose
Update : Tổng hợp Audio Truyện đêm khuya tại đây !!!
First slide Third slide

Danh ngôn hay     Không nghe không hỏi không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí.

Tất Cả Sách