Linksappsclose
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm ebook của LinkTruyen trên Google, bạn hãy search: linktruyen + tên ebook !!!
First slide Third slide
Linh Khu Thời Mệnh Lý

Linh Khu Thời Mệnh Lý


Tác Giả : Lê Hưng

Thể Loại : Tử Vi - Phong Thủy

Lượt đọc : 192

Sử dụng QR Code để tải trực tiếp ebook định dạng epub về điện thoại.

Website Rút gọn URL để chia sẻ tại đây.Cuốn sách bàn về Linh Khu Thời Mệnh Lý của tác giả Lê Hưng VKD (người thầy thuốc ưu tú được giải Hải Thượng Lãn Ông của Bộ Y tế năm 2012) là tập biên khảo bàn về sức khỏe đích thực.

Nội dung sách đi vào 6 hợp phần chính:

- Sức khỏe, thể chất

- Sức khỏe tinh thần

- Sức khỏe cảm xúc

- Sức khỏe ứng xử

- Sức khỏe tâm linh

- Sức khỏe an sinh xã hội

Sách tổng hợp nhiều kiến thức mà các thế hệ người phương Đông châ Á xưa đã khảo sát, chiêm nghiệm để đạt đến mục tiêu nhân văn - nhân bản nhất trong cuộc sống:

- Hiểu biết về lẽ biến hóa của vạn vật

- Tìm cách giải quyết các xáo trộn xảy ra

- Điều chỉnh tốt các mối quan hệ thường ngày