Linksappsclose
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm ebook của LinkTruyen trên Google, bạn hãy search: linktruyen + tên ebook !!!
First slide Third slide
Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học

Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học


Tác Giả : Trịnh Cao Tưởng

Thể Loại : Khác

Lượt đọc : 107

Sử dụng QR Code để tải trực tiếp ebook định dạng epub về điện thoại.

Website Rút gọn URL để chia sẻ tại đây.Nhà xuất bản: NXB Xây dựng
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 179
Mục Lục

 • Phục dựng tháp Tường Long - Đồ Sơn, Hải Phòng. Một cái nhìn khảo cổ học
 • Kiến trúc nhà cửa thời Trần
 • Chùa Vĩnh Nghiêm - Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi
 • Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu
 • Đình làng - Hình tượng
 • Đình Phù Lão - Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị
 • Ghi chú về đình quê xứ Nghệ
 • Thẩm định lại giá trị kiến trúc văn miếu - Hà Nội
 • Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ
 • Hội An - nhìn từ các bản vẽ ghi của xí nghiệp bảo tồn và tu sửa di tích - Bộ Văn hóa
 • Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ
 • Cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam
 • Nguyễn An - Một kiến trúc sư - một nhà thơ - một nhân cách mẫu mực
 • Kiến trúc Thần đạo Nhật Bản (Shinto shrine)

Tải ebook miễn phí tại LinkTruyen.com