Linksappsclose
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm ebook của LinkTruyen trên Google, bạn hãy search: linktruyen + tên ebook !!!
First slide Third slide
Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học Hữu Cơ

Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học Hữu Cơ


Tác Giả : Cao Thiên An

Thể Loại : Tài Liệu Ôn Thi

Lượt đọc : 163

Sử dụng QR Code để tải trực tiếp ebook định dạng epub về điện thoại.

Website Rút gọn URL để chia sẻ tại đây.Giới thiệu sơ lược: 
+ Phần 1. Các công thức giải nhanh bài tập Hóa học: Gồm 40 công thức giải nhanh của các dạng bài tập thường gặp trong Hóa hữu cơ. Ở mỗi công thức, có minh họa bằng 5 ví dụ.
+ Phần 2. Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thuộc 10 chương Hóa học hữu cơ. Đó là:
1. Đại cương về Hóa học hữu cơ
2. Hidrocacbon no
3. Hidrocacbon không no
4. Hidrocacbon thơm - nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
5. Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
6. Andehit - Xeton - Axit Cacbonxylic
7. Este - Lipit
8. Cacbonhidrat
9. Amin - Amino Axit - Protein
10. Polime và vật liệu Polime