Linksappsclose
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm ebook của LinkTruyen trên Google, bạn hãy search: linktruyen + tên ebook !!!
First slide Third slide
Android Studio Development Essentials

Android Studio Development Essentials


Tác Giả : Neil Smyth

Thể Loại : Khoa Học - Kỹ Thuật

Lượt đọc : 634

Sử dụng QR Code để tải trực tiếp ebook định dạng epub về điện thoại.

Website Rút gọn URL để chia sẻ tại đây.The goal of this book is to teach the skills necessary to develop Android based applications using the Android Studio Integrated Development Environment (IDE) and the Android 4.4 Software Development Kit (SDK). Beginning with the basics, the book provides an outline of the steps necessary to set up an Android development and testing environment.