Linksappsclose
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm ebook của LinkTruyen trên Google, bạn hãy search: linktruyen + tên ebook !!!
First slide Third slide
100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây


Tác Giả : Nguyễn Lân
Lượt đọc : 857

Sử dụng QR Code để tải trực tiếp ebook định dạng epub về điện thoại.

Website Rút gọn URL để chia sẻ tại đây.100 mẩu chuyện cổ Đông Tây kể về những mẫu người tiêu biểu trong cổ sử của Hi Lạp, La Mã và Trung Quốc, những cái nôi của văn minh nhân loại. Những gương sáng đó sẽ giúp cho mỗi người khi soi vào có thể hoặc tu tỉnh, hoặc cố vươn lên những đỉnh cao của đạo làm người. 
Mục lục:
Lời nói đầu 1. Vì sự nghiệp, phải sống
2. Một tấm gương đạo đức sáng ngời
3. Đức độ của một vị anh hùng
4. Vua cũng chỉ là người
5. Phải tự biết mình
6. Không ai dám nhận là bậc hiền nhân
7. Quyết chí
8. Có chí trở thành hùng biện